Oltrepo

Vigneti nel pavese: Cigognola.
IMG 4868vigneti IMG 4869cigognola IMG 4870vigneti IMG 4873vigneti
IMG 4874vigneti IMG 4878vigne IMG 4879vigne IMG 4880vigneti
IMG 4881cigognola IMG 4882vigneti IMG 4883oltrepo IMG 4884laghetto
IMG 4885colline IMG 4887pavese IMG 4888vigneti IMG 4890vigneti
IMG 4891vigneti IMG 4892rose IMG 4893rose IMG 4895rose
IMG 4897vigne IMG 4900colline IMG 4901belvedere IMG 4902parco
IMG 4909colline IMG 4910colline IMG 4926vigneti IMG 4927vigne
IMG 4928strada IMG 4929uva IMG 4931vigne IMG 4932colori
IMG 4934vigneti IMG 4935viti IMG 4936filari IMG 4937vigneti
IMG 4938colline IMG 4940vigneti IMG 4941viti IMG 4942viti